ติตต่อเรา

สำนักงานชลประทานที่ 7 3 ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์.0-4524-5320 โทรสาร. 0-4524-5322