ประชุมเพื่อรับฟังการสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านระบบ Video Conference

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 โดยนายประสานต์ พฤกษาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 มอบหมายให้นายแหลมทอง พงศ์สุทธิยากร รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการฯ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านระบบ Video Conference
รวมทั้งข้อสั่งการของท่านอธิบดีกรมชลประทาน จากการติดตามสถานการณ์ทุกเช้า และส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน ณ ห้องประชุม โครงการชลประทานอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี