ตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าปฏิบัติงาน เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 07.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 โดยนายประสานต์ พฤกษาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานชลประทานที่ 7 ทุกท่าน ก่อนเข้าปฏิบัติงาน เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ จุดคัดกรอง ที่ทำการสำนักงานชลประทานที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี