ประชุมติดตามผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ผ่านระบบ Video Conference

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 โดยนายประสานต์ พฤกษาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 มอบหมายให้นายแหลมทอง พงศ์สุทธิยากร รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ผ่านระบบ VDO Conference จากห้องประชุม อาคารศูนย์ปฎิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 7 (SWOC7) ไปยังหน่วยงานในสังกัด เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดต่อไป ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 7 (SWOC7) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี