ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมในการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร ที่พัก และภูมิทัศน์ภายในสำนักงานชลประทานที่ 7

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 โดยนายประสานต์ พฤกษาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมในการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร ที่พัก และภูมิทัศน์ภายในสำนักงานชลประทานที่ 7 ให้เกิดความเรียบร้อย และสวยงาม ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 7 (SWOC7) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี